เพชรยืนยง

“ซื่อกินไม่หมด คตกินไม่นาน”

ในนามของซุ้มเพชรยืนยง ใคร่ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการไก่ชนไทย รวมทั้งทีมงานและสมาชิกทั้งหมดที่สนับสนุนผลักดันจนทำให้เพชรยืนยงก้าวมาถึงจุดนี้ได้

จากจุดเริ่มต้นของซุ้มเพชรยืนยงนั้น ผมมีเป้าหมายเริ่มแรกเพียงแค่จะตั้งซุ้มเล็กๆเพื่อเลี้ยงไก่ออกชนพอได้ความสนุกสนานยามว่าง เเต่เมื่อเวลาผ่านไป เราได้มีมิตรที่ดีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ รวมทั้งยังได้แบ่งเหล่ากอดีๆให้กับมิตรเหล่านั้น จนก่อเกิดความผูกพันที่จริงใจต่อกัน และขยายวงออกไปเรื่อยๆ ทำให้ทางซุ้มเองต้องขยายเพื่อรองรับเพื่อนสมาชิกเหล่านั้น

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ผมและทีมงานยึดมั่นอยู่เสมอก็คือ คติประจำใจ “ซื่อกินไม่หมด คตกินไม่นาน” ซึ่งผมได้ย้ำเตือนกับน้องๆอยู่เสมอๆ จนหล่อหลอมหัวใจของพวกเราให้เป็นหนึ่ง และผมเชื่อมั่นว่าเราชาวเพชรยืนยงจะยึดมั่นคติธรรมนี้ตลอดไป

ท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการไก่ชนไทย ที่ไว้ใจเชื่อใจเพชรยืนยง และผมเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันสรา้งสรรค์ให้ไก่เหล่าป่าก๋อยยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีตลอดไป

 

ชัยศักดิ์  ชินสนธิกุล (กู้  เพชรยืนยง)